Nexans Politikaları

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.

KALİTE POLİTİKASI

Nexans Türkiye, kablo sektöründe ülke ve dünya çapında sürdürdüğü liderliğini korumayı ve gelecek yıllarda tüm pazarlarda etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla,

1. ISO 9001 standardında belirlenen kalite şartlarını sağlar ve uygunluğunu sürekli gözden geçirir. Nükleer güvenlik şartlarına uyum için kaynakları belirler, ürün ve proses için belirlenen aksiyonları uygular.

2. Çalışanlarını işlerini doğru olarak yapmaları için eğitir,

3. Müşterilerine kaliteli ürünler sunmak üzere ileri teknolojileri izler ve uygular,

4. Tedarikçilerle iyi ilişkiler geliştirir ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli desteği verir,

5. Gelişmenin ve değişmenin temelinde insan bulunduğu ilkesiyle ekip çalışmasını destekler,

6. Müşteri mutluluğunu sağlamayı temel ilke kabul eder,

7. Müşteri taleplerini istenen miktarlarda, tam zamanında ve istenilen yerlerde teslim eder,

8. Uygunsuzlukların önlenmesi ve giderilmesine özen gösterir,

9. Kalite politikasının tüm çalışanlara yayılımını sağlar ve yapılan iç denetimlerle etkinliğini ölçer,

10. Tüm yasal ve uyulması gereken uluslararası kanun, mevzuat ve direktiflere uyar,

Gücünü müşterilerinden ve çalışanlarından alan NEXANS TÜRKİYE, bu amaçlara ulaşmak için yıllık hedefler belirler, bunları ölçer ve bu hedeflerle birlikte kalite sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirir.      

                                                                                                    

ÇEVRE POLİTİKASI

DOĞAL DENGENİN KORUNMASI AMACIYLA;

1. Ulusal çevre kanunları, yönetmelikler ve ilgili mevzuata uyarak,

2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevre ve ekonominin entegrasyonuna   öncelik vererek, uygun hedefleri seçip gözden geçirerek,

3. Her seviyede Karbon Emisyonlarımızı azaltmak için çalışırak.

4. Faaliyetlerimiz sonucu oluşan veya oluşabilecek çevresel etkilerin belirlenmesi için çevresel boyutlar tanımlanarak, oluşabilecek çevresel etkiler; hammadde temini, tasarım, üretim, sevkiyat, kullanım ve elden çıkarma gibi yaşam döngüsü prensibi ile değerlendirilerek

5. Çevre dostu teknoloji ve girdilerle, doğal kaynaklarımızı da etkin bir şekilde kullanarak kablolarımızı üreterek,

6. Atıklarımızı en aza indirgemek, geri kazanım ve yeniden değerlendirilmelerini temin etmek için planlayarak, ölçerek, verileri oluşturup analiz ederek, araştırarak ve izleyerek,

7. Tesislerimiz çevresinde yer alan tüm yaşam alanları ve biyoçeşitliliği koruyarak ,kirlenmeyi önleyerek İklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunarak

8. İletişim kanallarıyla tüm çalışanlar, etkileşim içinde bulunduğumuz ilgililer ve kamuoyuna duyurulması ve incelenmesine açık tutarak,

9. Periyodik gözden geçirmeler, ilgililerin eğitimleri ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek,

10. İlgili kuruluşların ve tüm personelimizin çalışmalarına da destek vererek,

 

Kirlenmenin Önlenmesi ve Sürekli Gelişimi Sağlamayı

Taahhüt Ederiz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Nexans Türkiye, önce insan kavramından hareketle çalışanların sağlık ve     güvenliğini ön plana almış olup,        

  Bu amaçla,        

1. İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal, uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum sağlayarak,

2. Davranış odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü için amaç ve hedefler belirleyip izleyerek ve geliştirerek,

3. Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm tehlike ve riskleri değerlendirip ortadan kaldırma amaçlı çalışmalar yürüterek ve/veya en aza indirecek önlemler alarak, devamlılığını sağlayarak ve işle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyerek,

4. Tüm çalışanlarımızın aktif, açık iletişim kurmasını sağlayıp, sorumluluk ve liderliğe dayalı katılımı sayesinde güvenlik kültürünü geliştirerek,

5. Eğitimler ve farkındalık faaliyetleri ile tüm çalışanların güçlü bir İSG bilincine sahip olmasını sağlayarak,

6. İş sağlığı ve güvenliği konularında tüm çalışanları ve taşeronları bilgilendirerek; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, alt işveren, tedarikçiler ve taşeronların da, bu politikaya uygun, kayıpsız çalışmaya yönelik hareket etmelerini sağlayarak,

7. Sağlık aktivitelerini planlayarak ve sağlıklı çalışma koşulları yaratarak,

8. Periyodik gözden geçirmeler ve düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek,

9. İş sağlığı ve güvenliği politikasının tüm çalışanlara yayılımını sağlayarak ve yapılan iç denetimlerle etkinliğini ölçerek,

 

Sürekli Gelişmeyi Taahhüt Ederiz.

 

 

ENERJİ  YÖNETİM SİSTEMİ  POLİTİKASI

1. Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili tüm ulusal, uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum sağlayarak,

2. Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yaparak,

3. Amaç ve Hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayarak,

4. Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanımına yönelik bilinç düzeylerini arttırarak,

5. Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyerek,

6. Enerji tüketimini birim üretim başına azaltarak,

7. Avrupa yeşil mutabakatı ve sürdürebilirlik konularında enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar yaparak,

8. Enerji tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlayacak çalışmaları destekleyerek,

 

Sürekli Gelişmeyi Taahhüt Ederiz.

 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi almak istediğiniz konular:

Zorunlu alanlar*

Lütfen girişinizi kontrol edin ve tekrar deneyin.

E-posta adresi tek bir @ içermelidir

Kişisel veri koruyucusu

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve/veya doğrudan pazarlama veya ticari amaçlarla kullanılmasına itiraz etme hakkınız vardır

Teşekkür ederiz!

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Kısa süre içinde size dönüş yapacağız.

Hata

Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

Kapat