Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

Fire safety for buildings

CPR'ın Kapsamı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), teknik şartnamenin yarattığı ticaret bariyerlerini kaldırarak AB'de yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu da, Avrupa Ekonomik Alanı boyunca yapı malzemelerinin performansı için tek tip değerlendirme yöntemleri sunan "ortak teknik bir dil" sağlayarak başarılmıştır.

Bu değerlendirme yöntemleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde derlenmiştir. Bu ortak teknik bir dil yapı sektöründeki tüm paydaşlar tarafından uygulanacaktır (düzenleyici otoriteler, üreticiler, distribütörler, son kullanıcılar...)

 • Üye ülkelerin yetkili makamları tarafından, ilgili gereklilikler belirtilir ve
 • Üreticiler tarafından, ürünlerin performansı beyan edilir, aynı zamanda
 • Distribütörlerin ürünlerini müşterileri ve kullanıcıları için kullanılabilir hale getirir
 • Kullanıcılar (mimarlar, mühendisler, müteahhitler, vb.) tarafından, yapı işlerinde kullanım için en uygun ürünleri seçerken uygulanır.

Yönetmelikte yer alan kablolar, binalarda ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kalıcı olarak kurulan (sabit döşenen) elektrik ve iletişim sağlanması amacıyla kullanılacak kablolardır.

Bu noktada, yangına dayanıklı kablolar için uyum standartlarının halen geliştirildiğini unutmayın. Bu, henüz CPR şartlarına tabi olmadıkları ve tüm yangın davranışlarının (yangına tepki ve yangına dayanım) mevcut ulusal standartlara göre hala değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sınıflandırmaları

Euroclass Tablosu, yangına tepki için yedi sınıf tanımlar (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca ve Fca) 

 

Bu sınıflandırmada, ısı salınımı ve alev yayılımı ana sınıflandırma kriterleridir ancak bir dizi ilave kriter de tanımlanmıştır. Bu ek kriterler, yalnızca B1ca, B2ca, Cca ve Dca sınıfları için geçerlidir ve aşağıdakileri göz önüne alır:

İlgili belge
pdf - 972.5 kB

Nexans Guidance Note on Construction Products Regulation

İndir
Kriterler Tanımlar
DUMAN ÜRETİMİ

Duman opaklığı: s1, s1a, s1b, s2 and s3 – s1 en iyi performansı ve s3 en düşüğü temsil eder

ALEV PARÇACIKLARI

d0, d1 and d2 – d0 en iyi performansı ve d2 en düşüğü temsil eder

ASİDİTE

a1, a2, a3 yangın sırasında– a1 en iyi performansı ve a3 en düşüğü temsil eder

S1a ve s1b duman sınıfları, Avrupa'da uzun süredir kullanılmakta olan gereklilikleri yansıtmaktadır. Asitide sınıflarının yine uzun bir geçmişi vardır.

CPR'ın amacı & faydaları nelerdir?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin amacı:

 • Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde yapı malzemelerinin pazarlanması konusunda uyumlaştırılmış kurallar tanımlamak
 • Yapı malzemelerinin performansını değerlendirmek için ortak bir teknik dil sağlamak
 • farklı ülkelerdeki farklı üreticilerin yapı malzemelerinin karşılaştırılmasına olanak tanıyan güvenilir bilgilerin bulunurluğunu sağlamak

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin paydaşlar için faydaları:

 • Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde yapı malzemelerinin serbest dolaşımı - ürünlerin uyumlaştırılmış bir Avrupa standardına veya Avrupa Değerlendirme Esasına göre yalnızca bir kez test edilmesi gerekir
 • Ulusal yetkililer, uyumlaştırılmış Avrupa standardına veya Avrupa Değerlendirme Esasına göre performans şartlarını belirleyebilirler
 • Yapı malzemeleri kullanıcıları performans taleplerini daha iyi tanımlayabilir
 • Piyasa gözetimi ve denetimi ortak bir bilgi yapısına dayanabilir.

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin teknik araçlarının faydaları:

İktisadi İşletmelerin Yükümlülükleri

Yeni yönetmelik, tedarik zincirindeki tüm iktisadi işletmeleri ilgilendiriyor, bu sebeple herkesin yükümlülükleri bulunuyor.

Yeni yönetmelik, tedarik zincirindeki tüm iktisadi işletmeleri ilgilendiriyor, bu sebeple herkesin yükümlülükleri bulunuyor ve bunlar bulundukları konuma ve iş akışındaki görevlerine göre değişiklik gösteriyor.
Tedarik zincirindeki tüm iktisadi işletmeler, ürün performanslarının bozulmaması için sorumluluklara sahiptir. Üreticilerin yükümlülükleri CPR’nin 13. Maddesinde sıralanmıştır. İthalatçıların ve Distribütörlerin yükümlülükleri 15. ve 16. Maddelerde yer almaktadır.
Yerleşik operatörler, CPR’nin 10 (5) maddesine göre Yetkililer olarak değerlendirilir.

1) ÜRETİCİNİN SORUMULUKLARI

 • Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD) için uygun sistemin uygulanması
 • Performans Beyanı'nın hazırlanması ve CE işaretinin uygulanması
 • Bir yapı malzemesini piyasaya sürerken, ürüne, ilgili Üye Devlet tarafından belirlenen, kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği bir dilde talimatların ve güvenlik bilgilerinin eşlik ettiğinden emin olmak.
 • Teknik belgeler ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya en son sürülüşünden sonra 10 yıllık bir süre boyunca muhafaza etmek
 • Bir ürünün risk oluşturması durumunda yetkili ulusal makamları bilgilendirmek
 • Talep edildiğinde ulusal yetkililere bilgi vermek.

2) DİSTRİBÜTÖRÜN SORUMLULUKLARI

 • Yürürlükteki zorunluluklarla ilgili gereken özeni göstermek
 • Ürünün resmi zorunluluklara uyumunu denetlemek (ürün kimliği, CE markalama, zorunlu belgeler…)
 • Zorunluluklara uyulmadığı şüphesi durumunda, düzeltici önlemlerin üretici ya da ithalatçı tarafından alınmasını sağlamak
 • Ürünün satışından itibaren 10 yıl boyunca tedarikçileri ve müşterileri tanımlayabilmek
 • Talep edildiğinde ulusal makamlara bilgi vermek

3) ÜRETİCİ GİBİ FAALİYET GÖSTEREN DİSTRİBÜTÖRÜN SORUMLULUKLARI

Distribütörler, bir ürünü kendi adları ya da markalarıyla piyasaya sürmeleri ya da piyasaya sürülmüş bir yapı malzemesini performans beyanına uygunluğu etkilenebilecek bir şekilde değiştirmeleri halinde üretici olarak değerlendirilirler.

 • Kullanım amacı ve Euroclass’lar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Gerekli tüm test ve belgeler için sorumluluk sahibi olmak
 • CE işaretinin uygulanması ve Performans Beyanı için sorumluluk sahibi olma
 • Teknik belgeler ve Performans Beyanını yapı malzemesinin piyasaya son sürülüşünden itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmek.

 

NOT: Avrupa Ekonomik Alanı dışından bir ürün ithal eden herhangi bir iktisadi işletme, bir üreticiyle aynı sorumluluklara sahiptir. Bu bakımdan, piyasaya sadece CPR’nin geçerli olan zorunluluklarıyla uyumlu yapı malzemelerini sürebilirler ve üreticinin bu zorunlulukları yerine getirdiğini kontrol etmeleri gerekir.

 

DİĞER SORUMLULUKLAR

Müteahhitler, yerel yönetmelikleri ve şartnamelere uygun seçim yapmak zorundadırlar, genel işleyiş açısından Euroclass sınıflarını ve ülkedeki gereksinimleri bilmeleri gerekmektedir.

Şartname belirleyiciler, uygulama tarihi (1 Temmuz 2017) itibarı ile ülkedeki yasal gereksinimler doğrultusunda CPR kapsamındaki CE markalı ürünler ile uyumlu şartnameler düzenlemelidir. Genel işleyiş açısından Euroclass sınıflarını ve ülkedeki gereksinimleri bilmeleri gerekmektedir.

CPR Eğitim Videosu

Bu 10 dakikalık Türkçe eğitim videosu ile CPR'ın amacı, kapsamı, Avrupa sınıfları (Euroclass), performans beyanı gibi Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne ait temel bilgileri öğrenebilirsiniz

Nexans Yapı Malzemeleri Yönetmeliği eğitim videosu

Fire safety cables for CPR
CPR, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

CPR hakkında daha fazla bilgi için Nexans CPR SSS sayfasına bakın. Diğer bilgileri cpr.europacable.eu adresinde bulabilirsiniz.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplar

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi almak istediğiniz konular:

Zorunlu alanlar*

Lütfen girişinizi kontrol edin ve tekrar deneyin.

E-posta adresi tek bir @ içermelidir

Kişisel veri koruyucusu

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve/veya doğrudan pazarlama veya ticari amaçlarla kullanılmasına itiraz etme hakkınız vardır

Teşekkür ederiz!

Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Kısa süre içinde size dönüş yapacağız.

Hata

Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.

Kapat