Değerlerimiz

Nexans, günlük işlerini yürütürken ve müşterilerinden tedarikçilerine, temasta olduğu tüm kurum ve kişilerle ilişkilerini güçlendirirken, 6 değeri esas alır. Bu değerler, Grubun her çalışanında mükemmellik ve çalışma azmi için itici gücü oluşturmaktadır.

 

Nexans Values