Careers

Nexans Overview

Kurumsal bilgiler

More information in the following documents:

Nexans' values

Nexans, günlük işlerini yürütürken ve müşterilerinden tedarikçilerine, temasta olduğu tüm kurum ve kişilerle ilişkilerini güçlendirirken, 6 değeri esas alır.
Bu değerler, Grubun her çalışanında mükemmellik ve çalışma azmi için itici gücü oluşturmaktadır.