Nexans, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) İçin Çalışmalarını Sürdürüyor.

CPR (Construction Products Regulation) binalarda kullanılan kabloların yangın performanslarını düzenleyecek.

Binalarda kullanılacak malzemelerin ve kabloların yangın performanslarını düzenleyecek Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) 1 Aralık 2015’de yürürlüğe giriyor.  EN 50575:2014 standartları konusunda çalışmalarını tamamlayan Nexans, 1 yıllık geçiş süreci boyunca iş ortakları olan proje firmalarını, müteahhit firmaları ve toptancı kuruluşları desteklemeye hazırlanıyor.

Yapılarda kullanılan ve yangın anında performansları önem taşıyan bütün güç, kontrol ve iletişim kablolarını kapsayan EN 50575:2014 standardı geçtiğimiz Temmuz Ayı’nda Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (OJEU) yayınlandı. Standart, malzemenin yangına karşı göstereceği dayanımın gereklerini belirlerken, Performans Beyanı (DoP) ve CE işaretlemesine dair yasal düzenlemeleri de anlatıyor.

EN 50575:2014’le ilgili aşağıdaki standartlar da yayınlandı:

  • EN 13501-6: Elektrik kablolarına uygulanan alev test sonuçlarının sınıflandırılması
  • CLC/TS 50576: Elektrik kabloları – Test sonuçlarının gemişletilmiş kullanımı
  • Test Metodları EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2 ve EN ISO 1716

EN 50575:2014 standardının yürürlüğe girmesiyle beraber, yerel yasama organları binalarda kullanılacak kabloların performans sınıflarını belirleyebilecek. Sertifikasyon kuruluşları ve labaratuarlar sertifika vermeye başlayabilecek. 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Ülkelerinde kullanılacak bütün kabloların üzerinde Performans Beyanı (DoP) ve CPR sınıfı bulunan CE etiketi şartı aranmaya başlanacak.

1 yıllık geçiş süreci boyunca CPR ve halihazırda geçerli olan şartlar birlikte dikkate alınacak. Bu süreçte Nexans, eğitici belgeler ve teknik seminerlerle iş ortaklarına destek vermeye hazırlanıyor.

21-24 Ekim tarihleri arası İzmir’de düzenlenecek 4. Elektrik ve Tesisat Ulusal Kongresi’nde konuşmaya hazırlanan Nexans’ın Yangın Güvenliğinden sorumlu Ürün Müdürü Dario Giordani, Nexans’ın sürecin başından beri yürüttüğü çalışmalarla ürünlerini CPR şartlarına uygun hale getirdiğini belirtirken, geçiş süreci boyunca bütün iş ortaklarımıza gerekli teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiriyor.

İrtibatınız

Ayhan Güngör Pazarlama Müdürü
Telefon +90 212 266 01 60
Faks +90 212 266 01 70
ayhan.gungor@nexans.com

Nexans Hakkında

Nexans, sunduğu yüksek performanslı kablo ve kablo çözümleri ile dünya genelindeki müşterileri için enerjiye hayat vermektedir. Nexans ekibi, müşterilerini iş ortağı yaklaşımıyla, enerji iletimi ve dağıtımı (denizaltı ve kara), enerji kaynakları (petrol & gaz, madencilik ve yenilenebilir enerji), ulaşım (karayolları, demiryolları, hava ve deniz) ve yapı (ticari binalar, konutlar ve veri merkezleri) olmak üzere dört ana iş alanında destekler. Nexans’ın stratejisi; ürün, çözüm ve hizmetlerde sürekli inovasyon, insan kaynaklarında ve müşteri ilişkilerinde mükemmellik ve çevresel etkisi düşük, güvenilir endüstriyel süreçlerin geliştirilmesi temeli üzerine kurulmuştur. 2013 yılında dünyada ihtiyaç sahibi topluluklara sürdürülebilir girişimlerle enerji ulaştırmak amacıyla bir vakıf kuran Nexans sektörde bir ilki gerçekleştirmiştir. Nexans, Avrupa Kablo ve Tel Üreticileri Derneği olan Europacable’ın aktif bir üyesidir ve Europacable Endüstri Sözleşmesi’nde imza yetkisine sahiptir. Bu sözleşme, üyelerinin etik, sürdürülebilir ve yüksek kalite kablolar geliştirme prensibine ve hedefine bağlılığını ifade etmektedir. 40 ülkede endüstriyel varlığı bulunan ve dünya genelinde ticari faaliyet gösteren Nexans, 26,000 kişiyi istihdam etmektedir. 2016 satış hacmi 5,8 milyar Euro olan Nexans’ın hisseleri NYSE Euronext Paris’te, kısım A’da işlem görmektedir.

www.nexans.com.tr