CPR'ın amacı & faydaları

CPR'ın amacı & faydaları nelerdir?

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin amacı:

  • Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde yapı malzemelerinin pazarlanması konusunda uyumlaştırılmış kurallar tanımlamak
  • Yapı malzemelerinin performansını değerlendirmek için ortak bir teknik dil sağlamak
  • farklı ülkelerdeki farklı üreticilerin yapı malzemelerinin karşılaştırılmasına olanak tanıyan güvenilir bilgilerin bulunurluğunu sağlamak

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin paydaşlar için faydaları:

  • Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde yapı malzemelerinin serbest dolaşımı - ürünlerin uyumlaştırılmış bir Avrupa standardına veya Avrupa Değerlendirme Esasına göre yalnızca bir kez test edilmesi gerekir
  • Ulusal yetkililer, uyumlaştırılmış Avrupa standardına veya Avrupa Değerlendirme Esasına göre performans şartlarını belirleyebilirler
  • Yapı malzemeleri kullanıcıları performans taleplerini daha iyi tanımlayabilir
  • Piyasa gözetimi ve denetimi ortak bir bilgi yapısına dayanabilir.

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin teknik araçlarının faydaları: