Performans Beyanı

Performans Beyanı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne tabi olan ürünler için düzenlenmesi zorunlu olan bir belgedir

Performans Beyanı, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin (CPR'ın) önemli bir parçasıdır. Bir ürünün performansı hakkında bilgi sağlar. Avrupa uyumlaştırılmış standardı kapsamında olan veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış olan her yapı malzemesi bu Beyana ihtiyaç duyar ve CE işareti taşımalıdır. Bu, şeffaflığın arttırılmasına yardımcı olur ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde sebest dolaşım ile işleyişi geliştirir.

Performans Beyanı, yasal olarak her ürün tipi için yerel dilde ve elektronik ortamda bulundurulmalıdır ve üretimin bitmesi durumunda üretimin bittiği tarihten itibaren 10 yıl kullanıcılara ulaşılabilir olarak arşivlenmelidir.

Performans Beyanı'nın sabit bir formatı bulunmaz fakat aşağıdaki bilgileri içermek durumundadır:

1-Performans Beyan Numarası (İmalatçı belirler)

2-Ürün Kimlik Numarası

3-Kullanım amacı

4-İmalatçının ismi, ticari ünvanı

5-Yapı malzemesine uygulanabilir olan Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistem/lerinin numarası

6-Uyumlaştırılmış standardın referans numarası ve yayım tarihi

7-Onaylanmış kuruluş/ların kimlik numarası

8-Uyumlaştırılmış standarda göre temel karakteristik ve buna bağlı performans seviyesi (Performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır)

9-İmza

Örnek:

Performans Beyanı Örneği