TS EN 50575:2014+A1:2016 Standardı

Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - Yapılarda genel uygulamalar için kullanılan yangına tepki performansı şartlarına tabi olan kablolar.

Bu Avrupa Standardı, yapı işlerinde yangına tepki performansı şartlarına tabi olan, elektrik iletimi, kontrol ve haberleşme amacıyla kullanılan kabloların yangına tepki performans şartlarını, test ve değerlendirme yöntemlerini tanımlar. 

Bu standardın kapsadığı kablolar, binalarda ve diğer yapı işlerinde, yangın ve dumanın oluşmasını ve yayılmasını sınırlamak amacıyla elektrik ve haberleşme için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Binalarda ve diğer yapı işlerinde, elektrik, haberleşme, yangın algılama ve alarmı sağlamak için kullanılan, alarm, ikaz ışıkları ve yangınla mücadele tesisatı gibi güvenlik tesisatlarının güç ve / veya sinyal beslemesinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olan kablolar bu standardın kapsamı dışındadır.
NOT: Bu Avrupa Standardı, ilgili diğer kablo standartlarına / şartnamelerine uygunluğu göstermek için gerekli olan elektrik, mekanik ve çevresel koşulların yerini almaz.
Bu Avrupa Standardı aşağıdakileri kapsar:
- Güç kabloları - örneğin; elektrik iletimi için kullanılan izoleli iletken veya kablolar;
- Kontrol ve haberleşme kabloları - metal iletkenli teller, simetrik kablolar veya koaksiyel kablolar, örn. telekomünikasyon, veri iletim, radyo frekans, video iletim, sinyalizasyon ve kontrol ekipmanları;
- Fiber optik kablolar - örn. telekomünikasyon, veri iletim, radyo frekans, video iletim, sinyalizasyon ve kontrol ekipmanları.

 

Kaynak: TS EN 50575, 2014+A1:2016 Standardı