CE İşareti

CE İşareti Nasıl Uygulanacak?

CE  İşareti ürünlerin serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) gereğince de CE işareti uygulanması zorunlu olup uygulama yapılırken 10 adet bilgi gerekmektedir:

•CE işareti
•Onaylı Kuruluş Kimlik Numarası (ID)
•Üreticinin isim ve adres bilgisi
•İlk sertifika veriliş tarihi
•Performans Beyan Kimlik Numarası (PB ID)
•Uyumlaştırılmış Avrupa standardı
•Ürün Kimlik Numarası (ID)
•Kullanım amacı
•Performans

CELabel

 

CE işareti ile daha kapsamlı bilgi için tıklayın (Ekonomi Bakanlığı)

Daha fazla bilgi için ayrıca tıklayın (TSE)