Diğer CPR Terimleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamında kullanılan bazı teknik terimler, kullanım kolaylığı yaratmak ve bilgi vermek amacıyla aşağıda paylaşılmıştır:

 

Reaction to Fire :  Yangına Tepki
Resistance to Fire :  Yangına Dayanım
Decleration of Performance (DoP) :  Performans Beyanı (PB)
Decleration of Conformity (DoC) :  Uyum Beyanı
Notified Body :  Onaylı Kuruluş
Notified Testing Laboratory :  Onaylı Test Laboratuvarı
AoC (Attestation of Conformity) :  Uygunluk Teyidi
Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) :  Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması 
Low Voltage Directive (LVD) :  Alçak Gerilim Direktifi
No Performance Declared (NPD) :  Performans Beyan Edilmemiştir
Official Journal of European Union (OJEU) :  Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)  :  Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Organizasyonu
Product Contact Point for Construction :  Yapı İşleri için Ürün İletişim Noktası
EXAP (Extended Field of Application) :  Genişletilmiş Uygulama - Ürün ailesi davranışını temsil eden tip adedinin azaltılması için kullanılan kurallardır
Full Production Control (FPC)  :  Fabrika Üretim Kontrolü
FIGRA (Fire Growth Rate Index) :  Yangın Büyüme Hız İndisi
Flaming Droplets :  Alevli Parçacık
FS (Flame Spread) :  Alev Yayılımı
HRR – Heat Release Rate :  Açığa Çıkan Isı Değeri
SPR (Some Production Rate) :  Duman Oluşum Değeri
THR (Total Heat Release) :  Açığa Çıkan Toplam Isı
TSP (Total Smoke Production) :  Toplam Duman Oluşumu
Harmonised Technical Specification :  Uyumlaştırılmış Teknik Şartname