Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Sınıflandırmaları

Euroclass Tablosu, yangına tepki için yedi sınıf tanımlar (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca ve Fca

 

Bu sınıflandırmada, ısı salınımı ve alev yayılımı ana sınıflandırma kriterleridir ancak bir dizi ilave kriter de tanımlanmıştır. Bu ek kriterler, yalnızca B1ca, B2ca, Cca ve Dca sınıfları için geçerlidir ve aşağıdakileri göz önüne alır:

 

Kriterler Tanımlar
smoke
DUMAN ÜRETİMİ

Duman opaklığı: s1, s1a, s1b, s2 and s3 – s1 en iyi performansı ve s3 en düşüğü temsil eder

droplets
ALEV PARÇACIKLARI
d0, d1 and d2 – d0 en iyi performansı ve d2 en düşüğü temsil eder
acidity
ASİDİTE

a1, a2, a3 yangın sırasında– a1 en iyi performansı ve a3 en düşüğü temsil eder

 

 

S1a ve s1b duman sınıfları, Avrupa'da uzun süredir kullanılmakta olan gereklilikleri yansıtmaktadır. Asitide sınıflarının yine uzun bir geçmişi vardır.

 

 

Geçiş dönemi

CPR Geçiş dönemi