Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Nedir?

CPR'ın Kapsamı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR), teknik şartnamenin yarattığı ticaret bariyerlerini kaldırarak AB'de yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu da, Avrupa Ekonomik Alanı boyunca yapı malzemelerinin performansı için tek tip değerlendirme yöntemleri sunan "ortak teknik bir dil" sağlayarak başarılmıştır.

Bu değerlendirme yöntemleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde derlenmiştir. Bu ortak teknik bir dil yapı sektöründeki tüm paydaşlar tarafından uygulanacaktır (düzenleyici otoriteler, üreticiler, distribütörler, son kullanıcılar...)

 

  • Üye ülkelerin yetkili makamları tarafından, ilgili gereklilikler belirtilir ve
  • Üreticiler tarafından, ürünlerin performansı beyan edilir, aynı zamanda
  • Distribütörlerin ürünlerini müşterileri ve kullanıcıları için kullanılabilir hale getirir
  • Kullanıcılar (mimarlar, mühendisler, müteahhitler, vb.) tarafından, yapı işlerinde kullanım için en uygun ürünleri seçerken uygulanır.

CE işareti
Performans Beyanı

 

 

Yönetmelikte yer alan kablolar, binalarda ve diğer inşaat mühendisliği işlerinde kalıcı olarak kurulan (sabit döşenen) elektrik ve iletişim sağlanması amacıyla kullanılacak kablolardır.

 

Bu noktada, yangına dayanıklı kablolar için uyum standartlarının halen geliştirildiğini unutmayın. Bu, henüz CPR şartlarına tabi olmadıkları ve tüm yangın davranışlarının (yangına tepki ve yangına dayanım) mevcut ulusal standartlara göre hala değerlendirilmesi gerektiği anlamına gelir.

 

Yeni yangın performansı testleri

Yeni CPR alev testleri EN 50399