Yangın Güvenliğine Sahip Kablolar ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Airport hallGüvenlik, hepimiz için önemli bir konu olmasına rağmen kapalı alanlarda meydana gelen yangınlar genellikle hafife alınır. Bir yangın durumunda en çok tespit edilen ölüm nedeni gaz veya dumana maruz kalmaktır. 50’li yıllarda bir ateşin tutuşması ile alevlenme arasında geçen ortalama süre 15 dakikayken günümüzde 3 dakikadan sonra ölümcül durumlar meydana gelebilmekte. Bu değişikliğin nedeni ise evlerimizde giderek artan miktarda plastik kullanımıdır. 

Son 50 yılda giderek artan plastik kullanımının, tahliye süresi üzerinde önemli bir etkisi vardır; duman ve zehirli gazların azaltılması, insan hayatının kurtarılmasına ve kurtarma ekiplerinin işinin kolaylaştırılmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Yangınların aynı zamanda ekonomi üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır.

Müşterilerinin taleplerinin değerlendirmek ve piyasaya daha güvenli kablolar sağlamak amacı ile Nexans alev ilerlemesi, ısıl salınımı, zehirli gaz ve duman yayılımı düşük, Yangın Güvenliğine Sahip ürün ailesi: ALSECURE ürün grubu’nu geliştirmiştir. Bu kablolar yangın anında tahliye için daha çok zaman sağlar ve yangın kurtarma ekipleri için daha az zararlı bir ortam oluştururlar.
 

1. Yangın güvenliğine sahip kablolar, yangın güvenliğine nasıl katkıda bulunur ?

2. Binalarda kablo kullanım miktarının yangın güvenliği açısından etkileri nelerdir?

3. Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolara göre daha pahalı değil mi? Bu kabloların piyasada bulunması daha zor değil mi?

4. Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolara kıyasla daha mı az akım taşır? Standart kablolara göre kapasiteleri daha mı düşüktür?

5. Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolar ile aynı uygulamalarda çalışırlar mı?

6. Yangın güvenliğine sahip kabloların iyileştirilmiş alev performansından hangi uygulamalar yararlanabilir?

7. Kablolar genellikle duvarların içerisine yerleştirilir. Neden yangın güvenliğine sahip kablolar kullanılmalıdır?

8. Yangın güvenliğine sahip kablolar, mevcut herhangi bir montaj/kurulum standardında veya yönetmeliğinde belirtilmiyor. Bunları neden kullanmalıyım?

 

 

1. Yangın güvenliğine sahip kablolar, yangın güvenliğine nasıl katkıda bulunur?

People in the office İç mekanlarda yangın sonucu ölümlerin ortaya çıkmasının ana sebepleri yangından kaçışı zorlaştıran ve yanan bölgedeki eşyalara zarar veren duman ve tehlikeli emisyonlardır. Hem aktif hem de pasif koruma için kabloların katkısı önemlidir. Yangına dayanıklı kablolar herhangi bir alarm devresinin en önemli bir bileşenidir. Malzeme seçiminde en temel kriterler, ortaya çıkan duman yoğunluğunun ve artığın asitliğinin düşük seviyede olmasıdır. Olası bir yangında, bu tip malzemelerin kullanımı, tehlikeli gazların varlığını zararsız seviyelere indirir ve yangından kaçışa imkan sağlar. Bir yangın sırasında yoğun duman ve tehlikeli madde emisyonların en az seviyede ortaya çıkması önemlidir. Yangında meydana gelen ölümlerin çoğunun nedeni, tehlikeli gazların solunmasıdır. En iyi görüş mesafesi ile güvenli tahliye sağlayarak bu gazlara maruz kalınan süreyi azaltmak hayati önem taşır. Yangın güvenliğine sahip kablolar duman yoğunluğunu ve gaz emisyonlarını azaltır, alevin yayılmasını önler ve ısı salımını azaltır. En ünlü Yangın Mühendisliği Üniversitelerinden biri tarafından yakın zaman yapılan bir simülasyon, kabloların gaz emisyonlarına ve yangın tahliyesine katkılarını açıkça göstermektedir.

[Üste dön]

 

2. Binalarda kablo kullanım miktarının yangın güvenliği açısından etkileri nelerdir?

Kablolar etrafımızda her yerde bulunurlar ve genellikle montajı yapıldıktan sonra görünmezler. Odaları ve katları birleştirirler ve kesintiye uğramadan duvarlardan geçerler. Bir yangın olması durumunda, yangının, kablo sistemi ile bütün binaya yayılmasında kablolar bir taşıyıcı görevi görebilir. Hızlı teknolojik gelişmeler (elektrikli aletler, telefonlar, bilgisayar bağlantıları…) nedeniyle modern binalarda kablo sayısı çok fazla olabilir. Birçok ofis ve mağazaya, BT ağları veya yeni elektrik güvenlik standartları için yeni kablolar ekleniyor. Tüm bu kablolar, yangının yayılmasının önemli bir nedeni olabilir.

1950’lerde, yangının çıkmasından alevlenmeye kadar geçen süre 15 dakikaydı. Günümüzde ise, ölümcül durumlar 3 dakikadan sonra oluşabiliyor. Bu değişimin nedeni evde kullandığımız plastik sayısının artmasıdır.Son 50 yılda plastik malzemelerin kullanımının artması, tahliye sürelerinde olumsuz yönde çarpıcı bir etkiye neden oldu; bu nedenle tehlikeli madde emisyonu azaltan her türlü çaba günümüzde çok önem arz etmektedir.

ALSECURE® kablolarının yüksek yangın riski taşıyan projelerde kullanılması, canlı ve cansız varlıkların güvenliği için çok önemli bir katkı sağlamaktadır.

[Üste dön]

 

3. Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolara göre daha pahalı değil mi? Bu kabloların piyasada bulunması daha zor değil mi?

hospitalALSECURE® kabloları, uzun yıllardır Avrupa’daki çoğu toptan satış deposunda satılıyor. Size en yakın satış noktasını bulmak için satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yangın güvenliğine sahip kablolar, daha yüksek yangın performansı sağladıkları için, standart kablolardan daha pahalıdır. Nexans, süreçlerinde ve malzemelerinde geliştirdiği yenilikler sayesinde, bu fiyat farkını, elektrik tesisatı ve bina maliyetine kıyasla önemsiz sayılabilecek seviyeye indirebilmiştir..

[Üste dön]

 

4. Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolara kıyasla daha mı az akım taşır? Standart kablolara göre kapasiteleri daha mı düşüktür?

Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolar ile aynı işlevi görmektedirler. Standart kablo türlerinin yangına tepki çeşitleri (enerji veya telekom) tamamen aynı elektriksel özelliklere sahiptir. Bu kablolar, standart kablolar ile karşılaştırılırken, gerilim seviyeleri ve çalışma sıcaklıkları aynı olduğu sürece aynı akımı taşırlar ve aynı kapasiteye sahiptirler.

[Üste dön]

 

5. Yangın güvenliğine sahip kablolar, standart kablolar ile aynı uygulamalarda çalışırlar mı?

Yangına tepki kablo çeşitleri binalarda kullanılan bütün gerilimleri ve telekom uygulamalarını kapsar:

  • Enerji kabloları 300/500 V – 450/750 V – 0.6/1 kV
  • Data kabloları Cat.5 – Cat 6 – Cat.7
  • Telekom kabloları
  • Yangın Alarm kabloları
  • Acil durum devrelerine ait kablolar

[Üste dön]

 

6. Yangın güvenliğine sahip kabloların iyileştirilmiş alev performansından hangi uygulamalar yararlanabilir?

shopping centre Bütün uygulamalarda yangın güvenliğine sahip kablolardan yararlanılabilir. Bunun nedeni ise yangın güvenliğine sahip kabloların yaşam döngülerinin sonunda düşük çevresel etki oluşturmalarıdır.

Bir yangın sırasında, yüksek yangın güvenliği sağlamak için bazı uygulamaların faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir.

Yangın güvenliğine sahip kablolar, alışveriş merkezleri, diskolar, sinemalar, ofisler, oteller, kamu binaları, okullar, müzeler, tarihi binalar, kütüphaneler ve veri merkezleri gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerler için tasarlanmıştır.

Yüksek Performanslı yangına tepki (yangına dayanıklı) kabloları özellikle, metro, tünel, huzurevleri, hapishaneler, kreşler, yüksek binalar ve hastaneler gibi ileri düzey yangın güvenliği gerektiren yapılar için tasarlanmıştır.

[Üste dön]

 

7. Kablolar genellikle duvarların içerisine yerleştirilir. Neden yangın güvenliğine sahip kablolar kullanılmalıdır?

Bütün uygulamalarda yangın güvenliğine sahip kablolardan yararlanılabilir. Bunun nedeni ise yangın güvenliğine sahip kabloların yaşam döngülerinin sonunda düşük çevresel etki oluşturmalarıdır. Bu özellik, daha az zararlı gaz ve duman emisyonu ile ilgili olan ileri seviye yangın güvenliği ile birleştiğinde çok daha büyük bir fayda sağlamaktadır.

Her bir yapı, yangınla doğrudan temastan korunan ve korunmayan kurulumlardan oluşur. Yangın güvenliğine sahip kablolar kolayca ayırt edilebilirler. Fakat buna rağmen, yangın güvenliğine sahip kabloların yerine standart kabloların montajının yapılmasından kaçınmaya çok daha fazla dikkat etmek gerekmektedir.

[Üste dön]

 

8. Yangın güvenliğine sahip kablolar, mevcut herhangi bir montaj/kurulum standardında veya yönetmeliğinde belirtilmiyor. Bunları neden kullanmalıyım?

Yangın güvenliğine sahip kablolar mevcut bir çok montaj/kurulum standardında bir seçenek olarak sunulmuştur. Yangın güvenliğine sahip kabloları montaj ve kullanma sorumluluğu, inşaat türü ve yangın riskine göre Elektrik Projesi Tasarımcısına / Mühendisine aittir. İç mekan yangın sorunu genellikle hafife alınmaktadır.

Bir yangın sebebiyle ortaya çıkan ölümlerin en bilinen nedeni; gaz veya duman etkisi altında kalınmasıdır4. 1950’lerde bir yangının başlamasından alevin parlamasına kadar geçen süre 15 dakikaydı. Günümüzde ise, 3 dakikadan sonra ölümcül sonuçlar görülebiliyor. Bu değişikliğin sebebi evlerimizde kullandığımız plastik malzeme sayısının artmasıdır5. Son 50 yılda artan plastik kullanımı, tahliye süresi üzerinde olumsuz yönde çarpıcı bir etkiye sahiptir.

Dumanın ve zehirli gazların azaltılması, insan yaşamının korunmasına ve kurtarma ekiplerinin işinin kolaylaşmasına ciddi derecede katkı sağlar.