Alsecure® ürün grubu: Yangın Güvenliğine Sahip Kablolar

Zararlı gazların ve dumanın yayılımını azaltın

Low fire hazard cablesMalzeme seçiminde en temel kriterler, ortaya çıkan duman yoğunluğunun ve artığın asitliğinin düşük seviyede olmasıdır. Olası bir yangında, bu tip malzemelerin kullanımı, tehlikeli gazların varlığını zararsız seviyelere indirir ve yangından kaçışa imkan sağlar. Bir yangın sırasında yoğun duman ve tehlikeli madde emisyonların en az seviyede ortaya çıkması önemlidir.

Bir yangında meydana gelen çoğu ölümün nedeni zehirli gazların solunmasıdır. En iyi görüş mesafesi ile güvenli tahliye sağlayarak bu gazlara maruz kalınan süreyi azaltmak hayati önem taşır.
 

 
Halojensiz

Alevin ilerlemesini ve ısı salınımını sınırlayın

Bir yangın olması durumunda, yangının, kablo sistemi ile bütün binaya yayılmasında kablolar bir taşıyıcı görevi görebilir; bu sebeple, zararı indirgemek için, kablonun üzerinde alev ilerlemesi uzun senelerdir bazı Ulusal Yönetmeliklerde zorunlu kılınmıştır.  

ALSECURE® Kablolarının Avantajları

 

     
 • yangının yayılmasını büyük ölçüde azaltır, bu sayede  tahliye ve yangınla mücadele için zaman kazandırır
 • yangın kaynaklı ölümlerin esas sebebi duman yoğunluğunu ve asidik gazları, ekipman ve binalara gelebilecek hasarı minimuma indirir
 • farklı ülke yönetmeliklerine, bina tiplerine ve elektrik uygulamalarına uygun geniş ürün aralığı
 

 

Güvenlik beklemez
Güvenlik, Avrupa’da üzerinde durulan çok önemli bir sorundur. Avrupa Birliği Komisyonu, yapı malzemelerinin sınıflandırılmasını belirlemek amacıyla, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ni (YMY) oluşturmuştur.
 
Kabloları da etkileyecek olan YMY, yakında etkin bir şekilde yürürlüğe girecektir fakat diğer bir taraftan da güvenlik konusu ertelenmemelidir.
 
ALSECURE® serisi hâlihazırda mevcut bulunmaktadır ve projelerinizdeki güvenlik seviyesini değiştirmek için katkı sağlamaya hazırdır. Yakın gelecekteki düzenlemelerle uyumlu yeni nesil ALSECURE® güvenlik kabloları Nexans tarafından sizlere sunulmaya devam edecektir.


Cables Solutions


Dağıtım Kabloları
Enerji Şebekesi Kabloları/Alçak Gerilim yeraltı güç kabloları

Orta ve alçak gerilim kabloları (1kV’den 60 kV’a) yüksek voltaj trafo merkezlerinden şehirlere ve uzak bölgelere güç getiren temel dağıtım şebekesinde kullanılır.  

Değişim için gerekli bu gücü sağlamak için Nexans, dağıtım kabloları ve şebekeleri için yeni malzemeler ve tasarımlarda öncü olmuştur. Ayrıca, deniz altı, havai ve yoğun kentsel koşullar da dahil olmak üzere düşünülebilecek en zorlu koşullarda ana kurulum tekniklerini uygularız.

Aksesuarlar da herhangi bir elektrik şebekesinin kilit unsurlarıdır. Bu nedenle kullanıcı şartnamelerinde özel tasarım eklemeler, sınırlandırmalar ve bağlantılarımız var. Bir dizi standart ürün sunuyoruz ve dünya genelinde anahtar teslim projeler üretmek için lojistiğimiz var.

   
1kV yangına dayanıklı kablolar
Yapısal Enerji Kabloları/1kV Kablolar

Yangına Dayanıklı kablolar, yangın başladığında güvenlik sistemlerinin (video gözetimi, duman havalandırması, sesli alarmlar...) belirli bir süre çalışmaya devam etmesini sağlar.

Alsecure Plus, Nexans'ın ulusal standartlara uygun, tam kapsamlı yangına dayanıklı kablo çeşididir.

Yangına dayanıklı kabloların faydaları

 • Yüksek riskli ortamlarda kritik uygulamaları güvenli hale getirme
 • Uzun süreli yangın durumlarında olağanüstü yangın koşullarıyla tanışma
 • En zorlu ulusal gereklilikleri ve farklı yangın güvenliği uygulamalarını karşılama ve aşma 
   
Electronic installation cables
Sinyal ve Veri İletim Kabloları/Bakır/fiber LAN (data) ve telefon kabloları

 

Burada belirtilen kablolar ulusal ve uluslararası standartlara göre üretilmektedir, örneğin RG kabloları MIL-C-17'ye ve müşterilerin bireysel özelliklerine uygun olarak üretilmektedir.

   
Analog telephone cables
Sinyal ve Veri İletim Kabloları/Bakır/fiber LAN (data) ve telefon kabloları/Telephone installation wires & cables

Analog telefon kabloları

   
1kV alev iletmeyen düşük duman yoğunluklu kablolar
Yapısal Enerji Kabloları/1kV Kablolar

Kablolar kendi başına tehlikeli değildir ancak bazen kötü veya yaşlanan kurulumlardan, yanlış hesaplamalardan ve düşük kaliteli kabloların kullanılmasından kaynaklanan yangınlara neden olabilirler.

Yalıtım ve kılıf için organik materyallerin kullanılması ve binalardaki büyük hacimleri nedeniyle yangınlar sırasında kablolar da ciddi şekilde katkıda pay sahibi olabilir:

 • Görünürlüğü sınırlayan ve kaçışı önleyen dumanın artması
 • Yangınlarda en ölümcül gaz olan karbon monoksit üretiminin artması
 • Tahriş edici gazların salınımı

Nexans, insanları ve eşyaları bu risklerden korumak için, yangının yayılımını önleyen ve duman emisyonu ile tehlikeli, asitli ve tahriş edici gazları önemli derecede azaltarak insanlara güvenle çıkış zamanı tanıyan halojen içermeyen kab...

   
1kV'dan küçük alevi iletmeyen ve düşük duman yoğunluklu kablolar
Yapısal Enerji Kabloları/1kV'dan küçük kablo ve teller

Ürün seçminin temel kriterleri yangın durumunda duman salımındaki düşük seviyeli opaklık ve asidik atıktır. Tehlikeli gazların varlığını azaltır ve tahliyeyi kolaylaştırmayı mümkün kılmayı hedefler. Yangın sırasında opak dumanın ve zararlı emisyonların mümkün olduğunca düşük salımı şartı aranır.

Nexans'ın teklifi şunları sağlar:

 • Yangının yayılmasını önemli ölçüde geciktirir, böylece tahliye ve yangın söndürme için değerli olan zaman kazanılır.
 • Yangına bağlı ölümlerin, ekipman ve yapılarda oluşan zararın asıl nedeni olan minimum opak duman ve asit gazları azaltır.
 • Farklı ülke düzenlemelerine, bina tiplerine ve elektrik uygulamalarına uyan geniş bir yelpaze sunar.
   
Kontrol-Kumanda Kabloları
Endüstriyel Kablolar

Makinelerin gelişen elektrifikasyonu ve elektrikli ekipman ve aletler endüstrisi, mobil kablolar için artan bir talep yaratmaktadır...

Bu kablolar, sabit kurulumlarda veya kurulumlarda veya yüksek esneklik derecesinin gerekli olduğu ortamlarda kullanılır..

Özellikle kontrol panelleri veya diğer ekipmanlar hareket ettirildiğinde, bu kablolar en uygundur.

Ürün yelpazesi, kontrol ve bilgisayar panellerinden asansörlere, malzeme akışına ve otomasyon cihazlarına kadar çok farklı uygulamaları birbirine bağlamak için uygun kabloları içermektedir.

Kontrol kabloları çeşitli mekanik ve çevresel zorlanmalara maruz kalmaktadır. Özellikle bükülme sırasında çekirdeğe çekme, basınç ve uzunluğun değişimi gibi.

Bu gereksinimler, en uygun inşaat prensiplerinin seçimini ve iletkenlerin, yalıtım ve kılıf malzemelerinin durumunu belirler....

   
Low smoke & flame retardant
Endüstriyel Kablolar/Endüstriyel kablolar, teller & aksesuarlar/Flexible cords, insulated stranded wires and cables

Düşük duman ve alev geciktirici esnek tel ve kablolar

   
1kV'dan küçük yangına dayanıklı ve düşük duman yoğunluklu kablolar
Yapısal Enerji Kabloları/1kV'dan küçük kablo ve teller

Konut, kamu ve sanayi binalarında kullanılan yangına dayanıklı kablolar, yangın alarmları, duman tahliye, aydınlatma, sulama sistemi vb. sistemlerin yangın sırasında çalışmaya devam etmelerine izin verir.